Anketa

Anketa

Anketa je aplikacija kojom možete samostalno kreirati sve vrste istraživanja, upitnika. Aplikacija je modularna, što znači da se može nadograditi prema Vašim potrebama.

Takođe, sadrži i statistiku, pa tako možete izvršiti detaljnu analizu dobijenih rezultata.